Stichting Cultuurhuis Hoogeveen, bestaande uit De Tamboer en Het Podium, kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website van De Tamboer of Het Podium. Welke persoonsgegevens we verwerken lichten we hieronder toe.


Website

Samen met onze online marketing partner MEEPLE streven wij ernaar om onze websites te blijven verbeteren en ons aanbod beter af te stemmen op uw voorkeuren. MEEPLE ontvangt geen persoonsgegevens van ons!


Cookies

We willen u een zo toegankelijk mogelijke website bieden, die in uw behoeften en verwachtingen als bezoeker voorziet. Daarom verwerkt onze afdeling Marketing & PR gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype, deze worden bewaard in cookies en maximaal 90 dagen bewaard. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@detamboer.nl. De Tamboer en Het Podium zullen zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek reageren. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden!


Beveiliging

De Tamboer en Het Podium passen goed op uw gegevens, we nemen de bescherming hiervan serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van De Tamboer en Het Podium maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Tamboer en Het Podium verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@detamboer.nl.